System Informacji Regionalnego Zwiazku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
Miasto:


Kategoria:


Lp. Nazwa Kategoria Miasto Prezes Telefon
1 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
41-709 Ruda Śl-9 (Nowy Bytom) ul. Markowej 22 dyżur: poniedziałek, wtorek, czwartek. http://mkrpa.rudasl.eu.interia.pl
dyżur: Poniedziałek w godz. 12.00 – 13.30, Wtorek w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 - 18.00, Czwartek w godz. 16.00 – 18.00
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska (0-32) 771-70-27
2 Grupa AA ”Kochłowice”
41-707 Ruda Śląska (Kochłowice), ul. Tunkla 2.
Miting: Poniedziałek godz. 18.00. (Wszystkie otwarte).
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
3 Grupa AA ”Południe”
ul. Szyb powietrzny 8 41-700 Ruda Śląska - Południowa
Miting: Wtorek godzina 17,15
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
4 Grupa AA ”Premiera”
ul. Ballestremów 16 41-700 Ruda Śląska - Ruda (Dzienny Oddział Odwykowy)
Miting:Środa godzina 17,15
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
5 Grupa AA ”Wawrzyn”
ul. Nowary (kościół św. Wawrzyńca) 41-710 Ruda Śląska - Wirek
Miting:Czwartek godzina 17,00
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
6 Grupa AA ”5 kwietnia”
ul. Górnośląska 26 41-705 Ruda Śląska - Bykowina
Miting:Piątek godzina 17,15
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
7 Grupa AA ”Promień”
ul. K. Goduli 22 (przy parafii) 41-703 Ruda Śląska - Godula
Miting:Sobota godzina 17,15
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
8 Grupa AA ”Serce”
ul. W. Stwosza 2 41-705 Ruda Śląska - Bykowina (stara)
Miting:Sobota godzina 19,30
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
9 Grupa AA ”Kochłowice”
ul. Tunkla 2 41-707 Ruda Śląska - Kochłowice
Miting:Niedziela godzina 18,00
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska brak
10 Al-Anon
ul. Czajkowskiego 16 41-710 Ruda Śląska – Wirek Spotkania: Salka parafialna przy Kościele Św. Wawrzyńca Strona www: www.al-anon.org.pl
Grupa RADOŚĆ piątek - godz. 17,00
GRUPY SAMOPOMOCOWE Ruda Śląska - -
11 Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie 41-705 Ruda Śl-5 (Bykowina) ul. Plebiscytowa 12 tel. 0 32 240-90-07
-
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 0 32 240-90-07
12 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 0 32 242-84-14 (środa godz. 16,00 do 18,00) Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Ślaskiej
(środa godz. 16,00 do 18,00)
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 0 32 242-84-14
13 Telefon Zaufania
Telefon Zaufania (od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 20,00) 0 32 240-69-28 Dział Interwencji i Readaptacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
(od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 20,00)
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 0 32 240-69-28
14 Punkt Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i dla ich rodzin
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 41-700 Ruda Śląska ul. Ballestremów 16 http://zdrowezycie.sileman.net.pl
poniedziałek od godz. 16.00 do 20.00
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 32 248 03 54
15 RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH ”ZDROWE ŻYCIE” OPP
41-700 Ruda Śląska ul.Ballestremów 16 E-mail: zdrowezycie@interia.eu E-mail: rsra.zdrowezycie@gmail.com
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 20.00
CZŁONKOWIE RZSA Ruda Śląska ANTONI URBANEK 32 2480354
16 Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
LECZENIE UZALEŻNIEŃ Ruda Śląska kierownik - Mieczysław Pawłowski 32 771-26-44
17 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16
Czynny jest siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 20.00.
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 32 344-03-26
18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 20
poniedziałek od 7.30 do 17.00 / wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30
INSTYTUCJE POMOCOWE Ruda Śląska 32 344-03-23