System Informacji Regionalnego Zwiazku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
Miasto:


Kategoria:


Lp. Nazwa Kategoria Miasto Prezes Telefon
1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Rynek 16 Telefon stacjonarny 1: (0-32) 324-85-00 E-mail: um@mikolow.um.gov.pl
II środa m-ca: 15.30
INSTYTUCJE POMOCOWE Mikołów (0-32) 324-85-00
2 Grupa AA
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Krakowska 30
pt: 17.30
GRUPY SAMOPOMOCOWE Mikołów brak
3 Al-Anon
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190. Ulica i numer: Konstytucji 3 Maja 38. Strona www: www.al-anon.org.pl
Grupa OLEŃKA środa godz. 17.30
GRUPY SAMOPOMOCOWE Mikołów - 0-32/226-65-50
4 Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Krawczyka 16 Telefon stacjonarny 1: (0-32) 226-41-76
wt: 16.00-18.00
GRUPY SAMOPOMOCOWE Mikołów (0-32) 226-41-76
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Kolejowa 2 Telefon stacjonarny 1: (0-32) 324-26-60 Fax: (0-32) 324-26-94 E-mail: mops@mops.mikolow.pl
pn.-pt. 7,00-15,00
INSTYTUCJE POMOCOWE Mikołów (0-32) 324-26-60
6 Międzyzakładowy Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Konstytucji 3 Maja 38 Telefon stacjonarny 1: (0-32) 226-65-50
cz: 14.00-17.00
INSTYTUCJE POMOCOWE Mikołów (0-32) 226-65-50
7 Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych przy Stowarzyszeniu Powrót
Miejscowość: Mikołów Kod pocztowy: 43-190 Ulica i numer: Konstytucji 3 Maja 38 Telefon stacjonarny 1: (0-32) 226-65-50
cz: 14.00-16.00
INSTYTUCJE POMOCOWE Mikołów (0-32) 226-65-50