System Informacji Regionalnego Zwiazku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
Miasto:


Kategoria:


Lp. Nazwa Kategoria Miasto Prezes Telefon
1 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
Gorzyce, ul. Zamkowa 8, tel. (32) 451-11-72,
7,00
LECZENIE UZALEŻNIEŃ Gorzyce (32) 451 12 05