System Informacji Regionalnego Zwiazku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego
Miasto:


Kategoria:


Lp. Nazwa Kategoria Miasto Prezes Telefon
1 Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej
Częstochowa, ul. Rejenta 76
7,00
LECZENIE UZALEŻNIEŃ Częstochowa (34) 363 97 54